Köpvillkor

Det är alltid lika tråkigt att läsa igenom, men det är lika viktigt för oss som för er att veta vad vi kommer överens om.

Villkor vid beställning av tjänst

Efterfrågan av uppgifter
X. Uppdragstagaren kan under uppdragets gång efterfråga material t ex inlogg till webbhotell, texter eller bilder som uppdragsgivaren vill ha inlagda. Från det att uppdragstagaren begärt materialet har uppdragsgivaren 7 dagar på sig att tillhandahålla dessa. Om inte materialet levereras har uppdragsgivaren rätt att fakturera hela beloppet vid fast pris, alternativt för all arbetstid hittills utfört, vid löpande räkning. Uppdragsgivaren har vid fast pris ett fortsatt ansvar under en period av sex månader från fakturans utförande att slutföra projektet, under förrutsättning att ovan nämnda faktura är betald och materialet levererat. Levereras inte materialet inom 6 månader så föreligger inte längre något ansvar för uppdragstagaren att utföra uppdraget.

Vilken typ av hemsida behöver du? Har du några tankar kring utseende och relevanta funktioner? I samråd med dig designar och bygger vi en hemsida som väcker både intresse och nyfikenhet! Du får en skräddarsydd och användarvänlig hemsida och vi får en nöjd kund! Kan det bli bättre? Kontakta JP Solutions för en kostnadsfri konsultation redan idag.

Redo för en ny och modern hemsida? Vår offert är kostnadsfri såklart.