Om kunden

Criva säljer garageportar till industri och eftersökte därför en ny hemsida för att informera om sina produkter.

Om projektet

Hemsidan byggdes kring Civras produktutbud och varje produkt fick en unik undersida för att kunna uppvisa dess unika funktioner och material. Hemsidan riktades främst mot B2B kunder.
Se hemsidan här